Regulamin

 

1. Wstęp

OUTLAWS jest gildią grającą po stronie Daggerfall Covenant  skierowaną do graczy chcących poznawać cały end-game jaki oferuje nam TESO. Zapraszamy wszystkich graczy, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu gildii, systematycznie chodzić na Triale, robić zorganizowane PvP i znaleźć zgraną ekipę do zaliczania dungeonów, veteran dungeonów oraz wszystkich innych wyzwań jakie oferować nam będzie gra.

Zapraszamy zarówno doświadczonych jak i nowych graczy, którzy chcą się szkolić pod okiem naszych doświadczonych graczy.

 

OUTLAWS gildia dla ludzi chcących tworzyć gildię, a nie tylko być w gildii!

 

2. Zasady ogólne

 • Rekrutujemy wyłącznie graczy grających po stronie Daggerfall Covenant na Europejskim serverze PC/MAC.

 • Pamiętajmy, że TESO to tylko gra i powinniśmy cieszyć się dobrą zabawą oraz rozrywką nie utrudniając gry innym, a przede wszystkim sobie nawzajem.

 • Niezależnie od aktualnej rangi w gildii, każdemu należy się szacunek.

 • Kultura osobista jest wymagana zarówno wewnątrz gildii, jak i poza nią.

 • Każdy członek gildii powinien posiadać konto na naszej stronie i odwiedzać ją regularnie.

 • Każdy członek gildii zobowiązany jest posiadać komunikator głosowy TeamSpeak 3 oraz go używać podczas wspólnych triali, dungeonów, pvp lub innych eventów gildiowych.

 • Niedopuszczalne jest uczestniczenie  członków naszej gildii w Raid-ach z innymi gildiami w czasie Raid-ów naszej gidlii.

 • Każda dłuższa nieobecność w grze (dłuższa niż 3 tygodnie) powinna być poprzedzona informacją w dziale Nieobecności, brak informacji będzie skutkował usunięciem z gildii po upływie 3 tygodni od ostatniego logowania w grze.

 • Każdy gracz, który ma zamiar uczestniczyć w Trialu zobowiązany jest do zapisania się na niego w Raidplanerze gildii.

 • Wymagamy od naszych graczy minimum 15 godzin tygodniowo wolnego czasu, który mogą przeznaczyć na grę w TESO.                   

 

3. Struktura gildii

 • Przywódca -  ma decydujące zdanie w sytuacjach spornych oraz nieregulowanych przez niniejszy regulamin. Jego zdanie jest niepodważalne i nie podlega dyskusji.

 • Generał -  pełni obowiązki Przywódcy pod jego nieobecność.
 • Oficerowie - osoby zarządzające gildią, wyznaczają cele gildii i pilnują ich realizacji. Mają prawo awansować i degradować graczy oraz w porozumieniu z Przywódcą gildii usunąć gracza z gildii.

 • Outlaw Weteran - gracz z dużym doświadczeniem w ESO, aktywnie uczestniczący w życiu gildii.

 • Outlaw - gracz będący minimum 3 tygodnie w gildii, zarejestrowany na stronie gildii oraz używający  TS-a gildii.

 • Rekrut - nowa osoba w gildii, lub osoba nie spełniająca podstawowych  wymagań rangi Outlaw

 

4. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu

 • Upomnienie słowne
 • Zdegradowanie rangi
 • Usunięcie z gildii

 

 

 

Nieznajomość regulaminu w żadnym przypadku nie zwalnia z  odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie!

 

 

 

 

 

 
No FB Yes FB Hand (smaller) Lap 40.063em Desk 64.063em Wall 90.063em